Masterproject

Zooming in, zooming out

Als je landschappen vergelijkt met ingezoomde foto’s van zaden, merk je overeenkomsten op. De geometrische vormen en organische oppervlakten komen in beide gevallen voor. Dit project focust zich op de schoonheid van vervuiling.
Wanneer je bepaalde, door de mens vervuilde landschappen uitgezoomd bekijkt, bevatten deze vaak een esthetische schoonheid, hoe ironisch het ook mag zijn. Als je inzoomt brengt het de ruwheid naar boven.
De zilveren stukken in dit project zijn een onderzoek naar vorm, kleur en structuur die in de natuur en de vervuiling terug te vinden zijn. Als juweel lijken ze groot maar door hun lichtheid zijn ze zeer draagbaar.

Bekijk het portfolio van dit project